Umowa z fotografem

Każdy szanujący się fotograf, przed sesją powinien z modelką lub modelem podpisać umowę cywilno-prawną. Umowa będzie zabezpieczeniem dla obu stron.

Umowa powinna zawierać, dokładne dane fotografa i osoby fotografowanej, określenie rodzaju sesji, oraz prawa do wykorzystania zdjęć przez fotografa, modelkę lub modela. Do tego powinna być podpisana zgoda na publikację wizerunku osoby fotografowanej.

Umowa powinna być zawarta w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Fotograf powinien umowę przekazać wcześniej modelowi/modelce aby ten miał czas na zapoznanie się z treścią. Podpisanie przez obie strony powinno nastąpić tuż przed rozpoczęciem sesji. Niepodpisanie umowy jednej ze stron powinno przerwać sesję.

Dlaczego umowa?

Umowę podpisuje się z powodów formalno-prawnych. Zabezpiecza ona prawa autorskie fotografa i wizerunek modelki/modela. Powielenie, skopiowanie zdjęć przez inne osoby niż te wymienione w umowie skutkuje natychmiastowym wszczęciem postepowania karnego. Zarówno fotograf jak i osoba fotografowana mogą dochodzić swoich praw w sądzie i żądać zadość uczynienia.

Fotograf i modelka/model mają również swoje prawa, każde z nich dzięki umowie może rościć pretensje przed nieuczciwym wykorzystaniem zdjęć przez drugą stronę. Zatem jak widać podpisanie umowy przed sesją jest potrzebnym zabezpieczeniem dla obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *