Podstawowe operatory

Podstawowe operatory w Pythonie są ważne, to dzięki nim wykonujemy podstawowe obliczenia matematyczne. Każdy programista powinien znać jak ich używać i do czego służą. Podstawowe operatory to operatory dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Istnieją jeszcze inne operatory, które napewno przydadzą Ci się jeśli nie teraz to na pewno za jakić czas.

# operator dodawania +
2 + 4
6 + 8
120 + 8

# operator odejmowania -
4 - 9
6 - 2
187 - 78

# operator mnożenia *
3 * 9
5 * 7
13 * 345

# operator dzielenia /
4 / 2
67 / 9
56 / 8

Na tym etapie nauki zapoznajmy się jeszcze z operatorami potęgowania i reszty z dzielenia. Tak jak w matematyce Python zachowuje zasady pierwszeństwa działania. Czyli mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie. Pamiętacie z matematyki „nie dziel cholero przez zero”? W Pythonie podzielenie liczby przez zero skończy się błędem: ZeroDivisionError: division by zero.

# potęgowanie
2 ** 3 # dwa do potęgi trzeciej
5 ** 2 # pięć do potęgi drugiej
7 ** 3 # siedem do potęgi trzeciej

W matematyce mamy liczby całkowite i zmienno przecinkowe. Liczby zmiennoprzecinkowe wyróżniają się liczbą całkowitą i resztą po przecinku '7,82′. W Pythonie również ma my takie liczby lecz przy liczbach zmiennoprzecinkowych zamiast przecinka używamy kropki '7.82′. I to trzeba zapamiętać, aby na przyszłość uniknąć niepotrzebnego błędu.

W Pythonie mamy coś takiego jak reszta z dzielenia, wbrew pozorom jest to bardzo przydatne o czym przekonacie się podczas nauki. Operatorem który pozwoli nam na uzyskanie takiego wyniku jest operator modulo '%’.

# reszta z dzielenia
3 % 2 # wynik 1
11 % 3 # wynik 2

Niektóre operatory możemy wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Operator dodawania w Pythonie pykorzystujemy do łączenia ze sobą znaków lub słów.

'witaj' + ' ' + 'na kursie' # sprawdź w konsoli wynik

'witaj' * 3 # sprawdź w konsoli wynik


Na tym etapie wystarczy wiadomości o operatorach matematychnych, pamiętaj trening czyni mistrza, nie kopiuj tylko sam przepisuj, ćwicz dużo i trenuj myślenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *