Program „KRYPTO”

Program „KRYPTO”, to jeden z pierwszych moich programów napisanych w języku Python. Jego zadaniem jest wyświetlenie niewielkiego okna na pulpicie komputera z cenami kryptowalut.

Okno programu „KRYPTO” wyświetlane jest w lewym górnym rogu monitora o rozmiarach: 290X180 pixeli. Wyświetla ceny czterech kryptowalut (btc, eth, dash, ltc) pobieranych z giełdy Binance w interwale co 30 sekund. Ceny zmieniają kolory, w przypadku wzrostu kolor zielony, spadku kolor czerwony, bez zmian kolor biały.

Okno programu Krypto.py

Program jest w fazie rozwoju, w przyszłości przewiduje rozwój o kilka przydatnych opcji. W chwili obecnej program pracuje na platformie Linux. Testowany na Ubuntu 21 działa bez zarzutu. Program korzysta z bazy sqLite3. Wszystkie wyniki wyświetlane na ekranie zapisywane są do bazy. W przyszłości bazę będzie można wyczyścić oraz wyświetlić na ekranie wszystkie wyniki lub z poszczególnych miesięcy.

W planach jest dodanie menu w którym będzie można wybrać kilka opcji, między innymi graficzne wykresy pokazujące skoki cen krypto z podziałem na kryptowaluty i miesiące.

W najbliższym czasie program będzie dostępny również na system Windows. Aktualizacje programu przewidywane są co dwa tygodnie. Aktualną wersję będzie można pobrać ze strony GibHub.

Kod programu dla Python:

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-           

"""
Created on Fri Aug 13 11:08:06 2021

@author: slavo
"""

import json
import requests
# import datetime as dt # dla obsługi daty i czasu
import tkinter as tk
import sqlite3
from time import strftime


class Application:
  def __init__(self):
    self.window = tk.Tk()

# %% deklaracja zmiennych
    self.btcUsd = tk.StringVar()
    self.ethUsd = tk.StringVar()
    self.dashUsd = tk.StringVar()
    self.ltcUsd = tk.StringVar()
    self.btcSql = tk.StringVar()
    self.ethSql = tk.StringVar()
    self.dashSql = tk.StringVar()
    self.ltcSql = tk.StringVar()
    self.kolorBtcOdczyt = tk.StringVar()
    self.kolorEthOdczyt = tk.StringVar()
    self.kolorDashOdczyt = tk.StringVar()
    self.kolorLtcOdczyt = tk.StringVar()
    self.dataOdczyt = tk.StringVar()
    self.godzinaOdczyt = tk.StringVar()
    self.btcOdczyt = tk.StringVar()
    self.ethOdczyt = tk.StringVar()
    self.dashOdczyt = tk.StringVar()
    self.ltcOdczyt = tk.StringVar()
    self.kryptoKolorBtc = tk.StringVar()

    self.window.geometry("290x180+10+10")
    self.window.configure(background="black")
    self.window.title("Kryptowaluty - ceny USD")

    self.krojCzcionki = "Comic Sans" # Times New Roman, Tahoma, Comic Sans
    self.rozmiarCzcionki = 15
    self.red = "red"
    self.green = "green"
    self.white = "white"
    self.black = "black"

    self.data = strftime("%d-%m-%Y")
    self.godzina = strftime("%H:%M:%S")


# %% linie tekstowe

    self.rama = tk.LabelFrame(self.window, padx=5, pady=5)
    self.rama.configure(background="black")
    self.rama.pack(fill="both", expand="yes")
    # ramka pierwsza
    self.r1 = tk.LabelFrame(self.rama, padx=5, pady=5)
    self.r1.configure(background="black")
    self.r1.pack(fill="both", expand="yes")
    # linia btc
    self.liniaBtc = tk.Label(self.r1, text="BTC:", font=(self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki,
                 "bold"), bg="black", fg="white").grid(row=0, column=0, sticky="w")
    self.liniaBtc0 = tk.Label(self.r1, textvariable=self.btcOdczyt, font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), bg="black")
    self.liniaBtc0.grid(row=0, column=1, sticky="w")

    # linia eth
    self.liniaEth = tk.Label(self.r1, text="ETH:", font=(self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki,
                 "bold"), bg="black", fg="white").grid(row=1, column=0, sticky="w")
    self.liniaEth0 = tk.Label(self.r1, textvariable=self.ethOdczyt, font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), bg="black")
    self.liniaEth0.grid(row=1, column=1, sticky="w")

    # linia dash
    self.liniaDash = tk.Label(self.r1, text="DASH:", font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki, "bold"), bg="black", fg="white").grid(row=2, column=0, sticky="w")
    self.liniaDash0 = tk.Label(self.r1, textvariable=self.dashOdczyt, font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), bg="black")
    self.liniaDash0.grid(row=2, column=1, sticky="w")

    # linia ltc
    self.liniaLtc = tk.Label(self.r1, text="LTC:", font=(self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki,
                 "bold"), bg="black", fg="white").grid(row=3, column=0, sticky="w")
    self.liniaLtc0 = tk.Label(self.r1, textvariable=self.ltcOdczyt, font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), bg="black")
    self.liniaLtc0.grid(row=3, column=1, sticky="w")
    # ramka druga
    self.r2 = tk.LabelFrame(self.rama, padx=5, pady=5)
    self.r2.configure(background="black")
    self.r2.pack(fill="both", expand="yes")
    # data aktualizacji
    self.aktualizacja = tk.Label(self.r2, text="aktualizacja: ", font=(
      "Arial", 8), bg="black", fg="white").grid(row=0, column=0)
    self.aktualizacjaData = tk.Label(self.r2, textvariable=self.dataOdczyt, font=(
      "Arial", 12), bg="black", fg="white").grid(row=0, column=1)
    self.aktualizacjaGodzina = tk.Label(self.r2, textvariable=self.godzinaOdczyt, font=(
      "Arial", 12), bg="black", fg="white").grid(row=0, column=2)

# %% wywołanie definicji
    self.baza_sql()
    self.binance_krypto()
    self.odczyt_sql()

    self.window.mainloop()


# %% utwórz bazę jeśli nie istnieje i zapisz pierwszy rekord


  def baza_sql(self):
    conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
    c = conn.cursor()
    c.execute(
      """CREATE TABLE IF NOT EXISTS binance(
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      data_wpisu text NOT NULL,
      godzina text NOT NULL,
      cena_btc text NOT NULL,
      cena_eth text NOT NULL,
      cena_dash text NOT NULL,
      cena_litecoin text NOT NULL,
      kolor_btc text NOT NULL,
      kolor_eth text NOT NULL,
      kolor_dash text NOT NULL,
      kolor_ltc text NOT NULL);"""
    )
    conn.commit()
    conn.close()
    # spradzanie czy baza jest pusta
    conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
    c = conn.cursor()
    c.execute("Select count(id) From binance")
    self.wynik = c.fetchone()[0]
    c.close()

    # Jeśli rekord nie istnieje dodaj
    if self.wynik == 0:
      self.readBTC = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=BTCUSDT")
      self.taskBTC = self.readBTC.json()
      self.btcUsd.set(self.taskBTC["price"])
      self.btc = float(self.btcUsd.get())

      self.readEth = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=ETHUSDT")
      self.taskEth = self.readEth.json()
      self.ethUsd.set(self.taskEth["price"])
      self.eth = float(self.ethUsd.get())

      self.readDash = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=DASHUSDT")
      self.taskDash = self.readDash.json()
      self.dashUsd.set(self.taskDash["price"])
      self.dash = float(self.dashUsd.get())

      self.readLtc = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=LTCUSDT")
      self.taskLtc = self.readLtc.json()
      self.ltcUsd.set(self.taskLtc["price"])
      self.ltc = float(self.ltcUsd.get())

      conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
      c = conn.cursor()
      c.execute("INSERT INTO binance VALUES(NULL, :data_wpisu, :godzina, :cena_btc, :cena_eth, :cena_dash, :cena_litecoin, :kolor_btc, :kolor_eth, :kolor_dash, :kolor_ltc)",
           {
             'data_wpisu': strftime("%d-%m-%Y"),
             'godzina': strftime("%H:%M:%S"),
             'cena_btc': self.btc,
             'cena_eth': self.eth,
             'cena_dash': self.dash,
             'cena_litecoin': self.ltc,
             'kolor_btc': self.white,
             'kolor_eth': self.white,
             'kolor_dash': self.white,
             'kolor_ltc': self.white
           })
      conn.commit()
      conn.close()
    else:
      return print(self.wynik)


# %% Odczyt z api binance i zapis do bazy


  def binance_krypto(self):
    self.readBTC = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=BTCUSDT")
    self.taskBTC = self.readBTC.json()
    self.btcUsd.set(self.taskBTC["price"])
    self.btc = float(self.btcUsd.get())

    self.readEth = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=ETHUSDT")
    self.taskEth = self.readEth.json()
    self.ethUsd.set(self.taskEth["price"])
    self.eth = float(self.ethUsd.get())

    self.readDash = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=DASHUSDT")
    self.taskDash = self.readDash.json()
    self.dashUsd.set(self.taskDash["price"])
    self.dash = float(self.dashUsd.get())

    self.readLtc = requests.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=LTCUSDT")
    self.taskLtc = self.readLtc.json()
    self.ltcUsd.set(self.taskLtc["price"])
    self.ltc = float(self.ltcUsd.get())
    # odczyt z bazy
    conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
    c = conn.cursor()
    c.execute("SELECT * FROM binance ORDER BY id DESC LIMIT 1")
    wynik = c.fetchall()
    for row in wynik:
      self.btcSql.set(row[3])
      self.ethSql.set(row[4])
      self.dashSql.set(row[5])
      self.ltcSql.set(row[6])
    c.close()
    self.btcPorownaj = float(self.btcSql.get())
    self.ethPorownaj = float(self.ethSql.get())
    self.dashPorownaj = float(self.dashSql.get())
    self.ltcPorownaj = float(self.ltcSql.get())
    # porownanie wyników
    if self.btc > self.btcPorownaj:
      self.kolor_btc = "green"
    elif self.btc < self.btcPorownaj:
      self.kolor_btc = "red"
    else:
      self.kolor_btc = "white"

    if self.eth > self.ethPorownaj:
      self.kolor_eth = "green"
    elif self.eth < self.ethPorownaj:
      self.kolor_eth = "red"
    else:
      self.kolor_eth = "white"

    if self.dash > self.dashPorownaj:
      self.kolor_dash = "green"
    elif self.dash < self.dashPorownaj:
      self.kolor_dash = "red"
    else:
      self.kolor_dash = "white"

    if self.ltc > self.ltcPorownaj:
      self.kolor_ltc = "green"
    elif self.ltc < self.ltcPorownaj:
      self.kolor_ltc = "red"
    else:
      self.kolor_ltc = "white"

    # zapis wyników do bazy sql
    conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
    c = conn.cursor()
    c.execute("INSERT INTO binance VALUES(NULL, :data_wpisu, :godzina, :cena_btc, :cena_eth, :cena_dash, :cena_litecoin, :kolor_btc, :kolor_eth, :kolor_dash, :kolor_ltc)",
         {
           'data_wpisu': strftime("%d-%m-%Y"),
           'godzina': strftime("%H:%M:%S"),
           'cena_btc': self.btc,
           'cena_eth': self.eth,
           'cena_dash': self.dash,
           'cena_litecoin': self.ltc,
           'kolor_btc': self.kolor_btc,
           'kolor_eth': self.kolor_eth,
           'kolor_dash': self.kolor_dash,
           'kolor_ltc': self.kolor_ltc
         })
    conn.commit()
    conn.close()

    self.window.after(30000, self.binance_krypto)

  def odczyt_sql(self):
    conn = sqlite3.connect('btc_eth.db')
    c = conn.cursor()
    c.execute("SELECT * FROM binance ORDER BY id DESC LIMIT 1")
    wynik = c.fetchall()
    for row in wynik:
      self.dataOdczyt.set(row[1])
      self.godzinaOdczyt.set(row[2])
      self.btcOdczyt.set(row[3])
      self.ethOdczyt.set(row[4])
      self.dashOdczyt.set(row[5])
      self.ltcOdczyt.set(row[6])
      self.liniaBtc0.configure(fg=row[7])
      self.liniaEth0.configure(foreground=row[8])
      self.liniaDash0.configure(foreground=row[9])
      self.liniaLtc0.configure(foreground=row[10])

    c.close()

    self.window.after(30000, self.odczyt_sql)


apl = Application()

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post