Python – pasek krypto

Tym razem program który cały czas modernizuję, odczyt cen bid i ask z giełdy Binance. Program napisany w języku Python, przekonwertowany do użytku na Linux i Windows 10. Oczywiście program w pełni za darmo.

Nad programem cały czas pracuje i przeprowadzam modernizacje kodu. Dla zainteresowanych polecam zaglądanie na mój profil na GitHub-ie. Każda moja modernizacja jest wrzucana na profil z informacją co zostało zrobione i co dodane. Gotowe programy w wersji dla Linux i Windows w linku Relases.

Wszystkie wydane wersje testowane na Windows 10 i Ubuntu 21. Na życzenie mogę dodać odczyt z innych giełd i inne pary kryptowalut. Zapraszam do testowania programów, opinie o programie mile widziane. Przypominam, że jestem początkujący w Pythonie i dopiero raczkuje. Programy piszę o krypto bo interesuje mnie ten temat a przy okazji wiele mogę się nauczyć. Po za tym zawsze brakowało mi darmowego programiku, który pokazywałby mi na pulpicie aktualne ceny i nie zajmowałby dużo miejsca.

Kod programu w wersji dla Linux w wersji 1.3:

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Fri Aug 19 09:08:06 2021
"Pasek Krypto" versja 1.3 Linux
@author: slavo heys 
@email: ilodz24hd@gmail.com
"""

import requests
import tkinter as tk


class Program:
  def __init__(self):
    self.window = tk.Tk()

# %% deklaracja zmiennych
    self.dictionary = dict()
    self.listaBitbay = []
    self.lista = []

    self.waluta = tk.StringVar()
    self.bidPrice = tk.StringVar()
    self.askPrice = tk.StringVar()
    self.walutaBtc = tk.StringVar()
    self.bidPriceBtc = tk.StringVar()
    self.askPriceBtc = tk.StringVar()
    self.symbol = tk.StringVar()
    self.cenaBidBtc = tk.StringVar()
    self.cenaAskBtc = tk.StringVar()
    self.staryBidBtc = tk.StringVar()
    self.staryAskBtc = tk.StringVar()
    self.nowyBidBtc = tk.StringVar()
    self.nowyAskBtc = tk.StringVar()
    self.staryBid = tk.StringVar()
    self.staryAsk = tk.StringVar()
    self.nowyBid = tk.StringVar()
    self.nowyAsk = tk.StringVar()

    self.symbolBitbay = tk.StringVar()
    self.cenaBidBitbay = tk.StringVar()
    self.cenaAskBitbay = tk.StringVar()
    self.staryBidBitbay = tk.StringVar()
    self.staryAskBitbay = tk.StringVar()
    self.nowyBidBitbay = tk.StringVar()
    self.nowyAskBitbay = tk.StringVar()
    self.staryBidBit = tk.IntVar()
    self.staryAskBit = tk.IntVar()
    self.nowyBidBit = tk.IntVar()
    self.nowyAskBit = tk.IntVar()

# %% czcionka
    self.krojCzcionki = "Comic Sans" # Times New Roman, Tahoma, Comic Sans
    self.rozmiarCzcionki = 12
# %% definicja kolorów
    self.red = "#FF4500"
    self.green = "#00FF00"
    self.white = "white"
    self.black = "black"

# %% otwarcie okna programu
    self.window.geometry("440x58+5+5")
    self.window.configure(background="black")
    self.window.overrideredirect(1)

# %% ramka okna programu
    self.rama = tk.LabelFrame(self.window, padx=5, pady=5)
    self.rama.configure(background="black")
    self.rama.pack(fill="both", expand="yes")

    self.button2 = tk.Button(self.rama, text="Ustawienia", font=(
      "Arial", 6), bg=self.white, fg=self.black, command=self.ustawienia)
    self.button2.grid(row=0, column=7, sticky="w")

    self.nazwaWaluty = tk.Label(self.rama, bg=self.black)
    self.nazwaWaluty.grid(row=0, column=0, sticky="w")

    self.przerwa = tk.Label(self.rama, text="Binance", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#C0C0C0")
    self.przerwa.grid(row=0, column=1, sticky="w")

    self.liniaBidSymbol = tk.Label(self.rama, text="BID:", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#FFD700")
    self.liniaBidSymbol.grid(row=0, column=2, sticky="w")

    self.liniaBidBtc = tk.Label(self.rama, bg=self.black)
    self.liniaBidBtc.grid(row=0, column=3, sticky="w")

    self.przerwa1 = tk.Label(self.rama, text=" - ", bg=self.black)
    self.przerwa1.grid(row=0, column=4)

    self.liniaAskSymbol = tk.Label(self.rama, text="ASK:", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#FFD700")
    self.liniaAskSymbol.grid(row=0, column=5, sticky="w")

    self.liniaAskBtc = tk.Label(self.rama, bg=self.black)
    self.liniaAskBtc.grid(row=0, column=6, sticky="w")

# %% ramka okna bitbay
    self.button1 = tk.Button(self.rama, text="  Exit  ", font=(
      "Arial", 6), bg=self.white, fg=self.black, command=self.exit)
    self.button1.grid(row=1, column=7, sticky="w")

    self.nazwaBitbay = tk.Label(self.rama, text="BTCUSD", font=(
      self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), bg=self.black, fg=self.white)
    self.nazwaBitbay.grid(row=1, column=0, sticky="w")

    self.przerwaBitbay = tk.Label(self.rama, text="BitBay", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#C0C0C0")
    self.przerwaBitbay.grid(row=1, column=1, sticky="w")

    self.liniaBidSymbolBitbay = tk.Label(self.rama, text="BID:", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#FFD700")
    self.liniaBidSymbolBitbay.grid(row=1, column=2, sticky="w")

    self.liniaBidBitbay = tk.Label(self.rama, bg=self.black)
    self.liniaBidBitbay.grid(row=1, column=3, sticky="w")

    self.przerwa1Bitbay = tk.Label(self.rama, text=" - ", bg=self.black)
    self.przerwa1Bitbay.grid(row=1, column=4)

    self.liniaAskSymbolBitbay = tk.Label(self.rama, text="ASK:", font=(
      "Arial", 8), bg=self.black, fg="#FFD700")
    self.liniaAskSymbolBitbay.grid(row=1, column=5, sticky="w")

    self.liniaAskBitbay = tk.Label(self.rama, bg=self.black)
    self.liniaAskBitbay.grid(row=1, column=6, sticky="w")


# %% Wywołanie definicji
    self.api_binance_btc()
    self.api_bitbay_btc()

# %%
    self.window.mainloop()

# %% definicja zamknięcia programu
  def exit(self):
    self.window.destroy()

# %% definicja odczytu api binance
  def api_binance_btc(self):
    self.readBinance = requests.get(
      "https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker")
    self.task = self.readBinance.json()
    self.dictionary = (self.task)

    self.waluta.set(self.dictionary[0]["symbol"])
    self.bidPrice.set(self.dictionary[0]["bidPrice"])
    self.askPrice.set(self.dictionary[0]["askPrice"])

    self.walutaBtc = self.waluta.get()
    self.bidPriceBtc = self.bidPrice.get()
    self.askPriceBtc = self.askPrice.get()

    self.lista.append([self.walutaBtc, self.bidPriceBtc, self.askPriceBtc])

    y = len(self.lista)
    if y <= 2:
      self.symbol.set(self.lista[0][0])
      self.cenaBidBtc.set(self.lista[0][1])
      self.cenaAskBtc.set(self.lista[0][2])

      self.nazwaWaluty.configure(text=self.symbol.get(), font=(
        self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
      self.liniaBidBtc.configure(text=self.cenaBidBtc.get(), font=(
        self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
      self.liniaAskBtc.configure(text=self.cenaAskBtc.get(), font=(
        self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)

    x = len(self.lista)
    if x == 3:
      del self.lista[0]
      self.symbol.set(self.lista[0][0])
      self.staryBidBtc.set(self.lista[0][1])
      self.staryAskBtc.set(self.lista[0][2])
      self.nowyBidBtc.set(self.lista[1][1])
      self.nowyAskBtc.set(self.lista[1][2])

      self.staryBid = float(self.staryBidBtc.get())
      self.staryAsk = float(self.staryAskBtc.get())
      self.nowyBid = float(self.nowyBidBtc.get())
      self.nowyAsk = float(self.nowyAskBtc.get())

      if self.nowyBid > self.staryBid:
        self.nazwaWaluty.configure(text=self.symbol.get(), font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
        self.liniaBidBtc.configure(text=self.nowyBid, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#FF0000")
      elif self.nowyBid < self.staryBid:
        self.nazwaWaluty.configure(text=self.symbol.get(), font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
        self.liniaBidBtc.configure(text=self.nowyBid, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#00FF00")
      else:
        self.nazwaWaluty.configure(text=self.symbol.get(), font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
        self.liniaBidBtc.configure(text=self.nowyBid, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#C0C0C0")

      if self.nowyAsk > self.staryAsk:
        self.liniaAskBtc.configure(text=self.nowyAsk, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#FF0000")
      elif self.nowyAsk < self.staryAsk:
        self.liniaAskBtc.configure(text=self.nowyAsk, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#00FF00")
      else:
        self.liniaAskBtc.configure(text=self.nowyAsk, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg="#C0C0C0")

    self.window.after(1000, self.api_binance_btc)

# %% definicja odczytu api BitBay
  def api_bitbay_btc(self):
    self.readBitbay = requests.get(
      "https://api.bitbay.net/rest/trading/ticker/BTC-USD")
    self.taskBitbay = self.readBitbay.json()
    self.btcUsdBitbay = self.taskBitbay["ticker"]
    self.symbolBitbay = self.btcUsdBitbay["market"]["code"]
    self.bidBitbay = self.btcUsdBitbay["highestBid"]
    self.askBitbay = self.btcUsdBitbay["lowestAsk"]
    self.listaBitbay.append(
      [self.symbolBitbay, self.bidBitbay, self.askBitbay])

    xBitbay = len(self.listaBitbay)
    if xBitbay <= 2:
      # self.symbolBitbay.set(self.listaBitbay[0][0])
      self.cenaBidBitbay.set(self.listaBitbay[0][1])
      self.cenaAskBitbay.set(self.listaBitbay[0][2])

      #self.nazwaWalutyBitbay.configure(text=self.symbolBitbay.get(), font=(self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
      self.liniaBidBitbay.configure(text=self.cenaBidBitbay.get(), font=(
        self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)
      self.liniaAskBitbay.configure(text=self.cenaAskBitbay.get(), font=(
        self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), fg=self.white)

    yBitbay = len(self.listaBitbay)
    if yBitbay == 3:
      del self.listaBitbay[0]

      self.staryBidBitbay.set(self.listaBitbay[0][1])
      self.staryAskBitbay.set(self.listaBitbay[0][2])
      self.nowyBidBitbay.set(self.listaBitbay[1][1])
      self.nowyAskBitbay.set(self.listaBitbay[1][2])

      self.staryBidBit = float(self.staryBidBitbay.get())
      self.staryAskBit = float(self.staryAskBitbay.get())
      self.nowyBidBit = float(self.nowyBidBitbay.get())
      self.nowyAskBit = float(self.nowyAskBitbay.get())

      if self.nowyBidBit > self.staryBidBit:
        self.liniaBidBitbay.configure(text=self.nowyBidBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="lime")
      elif self.nowyBidBit < self.staryBidBit:
        self.liniaBidBitbay.configure(text=self.nowyBidBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="red")
      else:
        self.liniaBidBitbay.configure(text=self.nowyBidBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="silver")

      if self.nowyAskBit > self.staryAskBit:
        self.liniaAskBitbay.configure(text=self.nowyAskBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="lime")
      elif self.nowyAskBit < self.staryAskBit:
        self.liniaAskBitbay.configure(text=self.nowyAskBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="red")
      else:
        self.liniaAskBitbay.configure(text=self.nowyAskBit, font=(
          self.krojCzcionki, self.rozmiarCzcionki), foreground="silver")

    self.window.after(1000, self.api_bitbay_btc)

  def ustawienia(self):
    return


prog = Program()

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.